tjanster

Våra tjänster

Hur får du andra att lyssna är den grundläggande frågan i all kommunikation.
Dessutom vill du få dem att använda din information och anamma dina förslag.
Retorikens grundläggande redskap hjälper oss att hantera olika tillfällen och situationer.

Föredragningar
Fakta och kunskap är föredragningarnas kärna. Hur gör du för att det ska bli intressant och för att alla ska förstå? Vi hjälper dig att hitta metoderna för urval och disposition.

Engagerande framträdanden

Att entusiasmera och engagera är en svår konst. Men det är nödvändigt om du vill få människor med dig. Särskilt vid omställningar och förändringar. Vi hjälper dig att plocka fram ditt engagemang och att formulera det så att andra berörs

Att leda möten och moderera

Möten ska leda till resultat. Deltagarna ska känna att det är meningsfullt att delta. Hur driver man mötet till resultat samtidigt som man får alla att känna sig delaktiga? Det handlar om traditionell mötesteknik men också om att moderera i större sammanhang.

Det svåra samtalet

Ibland måste man lämna svåra besked till en medarbetare, kollega eller samarbetspartner. Hur gör man och hur kan man skapa ett positivt klimat trots ett ovälkommet besked. Vi ger dig verktyg och tips för att genomföra det svåra samtalet.

Medieframträdandet

Intervjuer i radio och TV är en anspänning för de flesta. Hur ska man ”gå igenom rutan” och få fram sitt budskap. Vi tränar dig framför kamera och mick.

Rollspel

Rollspel är ett viktigt verktyg för att träna och öva. Den oväntade och kanske ovälkomna situationen blir lättare att hantera om du tränat innan. Vi bygger upp och leder rollspel.

Personlig rådgivning

Känner du dig osäker på hur du ska få andra att lyssna till dig. Eller vet du med dig att du borde förändra dina framträdanden. Vi kan coacha dig och ge dig individuella råd.

Skriva tal

Grunden för bra tal är ett bra manus. Disposition och formuleringar bygger talet. Vi kan skriva tal men också ge dig förutsättningar att skriva bra tal. Är du talskrivare så ger vi dig inspiration och kunskaper.

Debattera och diskutera

Ska du debattera eller delta i en diskussion. Har du en motståndare. Behöver du kunna argumentera och framträda så att du får publiken med dig. Vi debattränar och hjälper till att utveckla argumenten.

Innovativa presentationer
Din powerpoint eller ditt bildspel ska särskilja sig i mängden och åhörarna ska komma ihåg just din presentation. Se exempel här!

Vi formger konferenser
Konferensen, mötet eller seminariet ska i sin form och känsla andas de budskap som dagen innehåller.

 

Framträdande Kommunikation, Katarina Bangata 65, 116 42 Stockholm