kunder

Våra kunder och case

Några av våra kunder…

Karolinska institutet
Deltagarna delades in i mindre grupper, där de fick rollspela utifrån av oss skrivna scenarios. I detta fall handlade det om härskartekniker. Vid ett annat tillfälle om att öva på ”svåra samtal”.

Ett riksdagsparti
Framträdande Kommunikation tränade företrädarna för ett riksdagsparti. Deltagarna fick framföra ett tal och vi gav sedan feed-back. Hur kan du utveckla din disposition, formulera dig bättre och utveckla dina argument. dina och ditt framförande.

TCO – kollektivavtal
TCO utbildade ett stort antal ambassadörer som skulle kunna berätta om argumentera för kollektivavtal. Vi skrev och satte upp ett teaterstycke om retorik som spelades på konferenser rumt om i Sverige. Därefter tränade vi deltagarna i att själva framträda.


Här nedan följer ytterligare några exempel på case vi arbetat med… 

Ulla Lindqvist, LO: vice ordförande, avtackas!

 • ULLAFIN BS

 • ULLAFIN BS2

 • ULLAFIN BS3

 • ULLAFIN BS4

 • ULLAFIN BS5

 •  ULLAFIN BS6

   

 • ULLAFIN BS7

 • ULLAFIN BS8

 • ULLAFIN BS9

  ULLAFIN BS9

 • ULLAFIN BS10

  ULLAFIN BS10

 • ULLAFIN BS11

  ULLAFIN BS11

 • ULLAFIN BS12

  ULLAFIN BS12

 • ULLAFIN BS13

  ULLAFIN BS13

  3

 • ULLAFIN BS14

  ULLAFIN BS14

 • ULLAFIN BS15

  ULLAFIN BS15

 • ULLAFIN BS16

  ULLAFIN BS16

 • ULLAFIN BS17

  ULLAFIN BS17

 • ULLAFIN BS18

  ULLAFIN BS18

 

En filmsekvens från utställningen, “The good. The bad. The ugly.” om antibiotikaresistens.

 

Hi – Interaktiv tjänst

 • HF2

 • HF2

 • HF3

 • HF4

 • HF5

 • HF6

 • HF7

 • HF8

 • HF9

 • HF10

 • HF11

 • HF12

 • HF13

 • HF14

 • HF15

 • HF16

 • HF17

 • HF18

 • HF19

 • HF20

 • HF21

 • HF22

 • HF23

 • HF24

 • HF25

 • HF25

 • HF26

 • HF27

 • HF28

 • HF29

 • HF30

 • HF31

 • HF32

 • HF33

 

Framträdande Kommunikation, Katarina Bangata 65, 116 42 Stockholm